Zoznámte sa s achátmi - Vznik achátov

 

Vznik achátovAchát je zmes chalcedónu, kremeňa a opálu, ktoré sa ukladali v tenkých farebných vrstvičkách okolo kryštalického jadra alebo cudzorodej častice. Vytvára sa vo vulkanických horninách najmä v melafýroch, mandľovcoch, čadičoch a vzácnejšie aj v porfýroch. V dutinách týchto prevažne sopečných hornín tvorí okrúhle geódy nepravidelného tvaru. Pri vulkanických procesoch sa vytvárali v tečúcej láve menšie či väčšie dutinky. Po vychladnutí lávy v týchto dutinách sa často zachovali roztoky bohaté na SiO2 /kremičité/, a tie sa postupom času vyzrážali vo forme chalcedónu alebo vykryštalizovali v strede geódy. Okrem chalcedónu, ktorý tvorí prevažnú časť achátu, najčastejšie sa vyskytuje v acháte kremeň, a to vo forme krištáľu, ametystu, záhnedy, vzácne aj zelený kremeň napr. z Poľska. Nie je zriedkavosťou ani opál, kalcit, baryt a mnoho ďalších minerálov. Veľmi krásne sú acháty s dutinkami, ktoré nazývame geódy. Napríklad acháty z Brazílie, ktoré majú v dutinách okrem bežných ešte desiatky ďalších minerálov - antimonit, goethit, zeolity....

Achát- Brehov /Slovensko/, s krištálovou dutinkou v strede /geóda/ . /zo zbierky autora stránky/

 

Výskyt achátov

Achát získal svoj názov podľa rieky Achatés na Sicílii. Azda najznámejšie a najkrajšie acháty pochádzajú z oblasti Minas Gerais z Brazílie. Tieto acháty sú známe vo svete svojou výnimočnou farebnosťou. Brúsia sa na tenké doštičky a používajú na výrobu brošní a šperkov.

Achát Brazília/tenká asi 1,5mm platnička/ presvietená scanerom ako film. /zo zbierky autora stránky/

Pekné acháty pochádzajú aj z nemeckého náleziska v Idar - Oberstein, na ktorých prevláda hnedá, žltá alebo červená vzorka. Zo zahraničia aj v Indii (plošina Dekkan), v Uruguayi, Taliansku a v Mexiku. Nádherné a medzi zberateľmi veľmi cenné sú acháty z Austrálie, z Argentíny, ale aj z niektorých oblastí Maroka alebo Poľska. Za svetovými lokalitami achátov nezaostáva ani Česká republika. Krásne acháty od našich susedov pochádzajú najmä z oblasti v Podkrkonoší (Kozákov, Levín, Železnice ...). V Maďarsku, v Poľsku sú tiež lokality, aj keď menej známe, ale o to pestrejšie sfarbené. No a nesmiem zabudnúť ani acháty zo Slovenska.  Sú zatiaľ medzi svetovími zberateľmi menej známe, lokality možno nie sú až také bohaté, ale o to sú vzácnejšie. Vyskytujú sa v oblasti Slanských hôr, ako sú náleziská Brezina, Kuzmice, Byšta. V Zemplínskych horách sú pekné acháty v Brehove a v Zemplíne. Známe sú lokality Kvetnica, Malužiná, ale aj v oblasti Malých Karpát / Lošonec, Sološnica/. Práve touto stránkou chcem reprezentovať tieto kamienky a to nielen u nás ale aj vo svete. Stránka existuje už od roku 2000.  Počítadlo registrujúce nielen počet kliknutí, ale aj krajiny a IP adresy, zaznamenalo veľa pozornosti už zo všetkých svetadielov. Svedčí to o záujme zberateľov aj o našu malú krajinu.

Podívajme sa ale ďalej na troška odbornejšiu charakteristiku achátov.....