Lokality achátov na Slovensku

Acháty zo Slovenska

Literatúra, v ktorej sa hovorí o lokalitách achátov na Slovensku nie je veľmi bohatá.  Staršia literatúra, ktorá mi v začiatkoch hľadania pomohla uvádza len strohé poznámky, že v okolí niektorých dedín sa vyskytovali acháty. Z nich som aj ja čerpal počiatočné skúsenosti. Boli to najmä tieto publikácie:

Čítať ďalej: Lokality achátov na Slovensku