Lokality achátov na Slovensku

  • Vytlačiť
Share

Acháty zo Slovenska

Literatúra, v ktorej sa hovorí o lokalitách achátov na Slovensku nie je veľmi bohatá.  Staršia literatúra, ktorá mi v začiatkoch hľadania pomohla uvádza len strohé poznámky, že v okolí niektorých dedín sa vyskytovali acháty. Z nich som aj ja čerpal počiatočné skúsenosti. Boli to najmä tieto publikácie:

  • Minerály Slovenska , Ivan Herčko/1984/
  • Atlas drahých kameňov,Vladimír Bouška, Jiři Kourimský/ 1979/
  • dve knižky od autorov Ľuboš Rejl a Rudolf Ďuďa - Drahé kameny a Minerály /1997

Neskôr sa na trhu medzi zberateľmi objavovali aj pomerne podrobnejšie popisy, ale tieto tu neuvádzam, Boli to rôzne brožurky s pomerne presnými popismi miest lokalít a ich geologických údajov. Články spracovával hlavne Dr. Rudolf Ďuďa.

Na týchto stránkach nechcem uvádzať podrobnosti o lokalitách, zberatelia vedia prečo. Videl som mnohé lokality zdevastované a  zničené. Nie každý zberateľ pristupuje ku zberu v súlade s ochranou prírody a preto nechcem  uvádzať presné údaje. Tieto cenné skúsenosti samozrejme archivujem a spracovávam, v poslednej dobe aj s presnými údajmi získanými GPS navigáciou o presných miestach výskytov minerálov. Verím že v blízkej budúcnosti  sa mi podarí zrealizovať menšiu výstavku sprístupnenú aj pre verejnosť.

Dovtedy sa s najkrajšími kúskami nájdenými v našej prírode sa podelím s návštevníkmi tejto stránky  v časti   Fotogaléria.

 


 

Stručný popis najznámejších lokalít na Slovensku:

 

1. Lokalita BREZINA -  BYŠTA

Okr.Trebišov.
Lokality  sú v tesnej blízkosti vedľa seba.  Acháty sa zbierajú  prevažne na poliach, v zárezoch lesných ciest, v potokoch  a výmoľoch. Zdrojom SiO2 boli termálne pramene v medzištádiách vulkanickej činnosti. Chalcedón je hlavná časť výplne žiliek. Acháty majú výrazný geodický tvar na povrchu bielej farby s prerážajúcimi tmavomodrými žilkami, ktoré prezrádzajú obsah masy. Vrstvičky achátov majú výraznú modrú farbu v strede s niekedy kryštalickým bielym jadrom. Niekedy sa objavia aj žlté pruhy. Iné farby sa objavujú zriedka.Pre ne je typický nepravidelný guľovitý tvar. Len málokto rozozná achát z Breziny od achátu z Byšty.

Dva acháty z Breziny /jedny z najkrajších v zbierke/

 

Dva acháty z Byšty

Pre Byštu je charakteristická biela a modrá farba, podobne ako pre lokalitu Brezina. Len povrch achátov je trošku iný, má tmavšiu hnedú farbu. Vo svetlejších geódach sa nevyskytujú kvalitné chalcedóby ale hlavne duté geódy s tenkou chalcedónovou vrstvou na ktorej sú   často  drobné kryštálikmi zeolitov - najmä stilbitu.

Chalcedónové žilky s ľadvinovitými agregátmi sú najčastejšie v dutinách ryolitov a v andezitových brekciách.  Najvhodnejší čas na zber je skorá jar a jeseň keď sú okolité polia dobre poorané. V lete, keď sú potoky vyschnuté a polia zarastené je skoro nemožné nájsť peknú vzorku.

Ukážky achátov z Breziny

 

Acháty z lokality Byšta sú obvykle v tmavších ryolitových konkréciách, ako z Breziny. Často tieto konkrécie majú pravidelne guľatý tvar s ľadvinovitými výrastkami na povrchu. Chalcedóny sú skryté vo vnútri, ako ukazujú aj predchádzajúce obrázky. Preto podľa týchto typických znakov  kľudne by sme ich mohli zaradiť medzi vzácne acháty vo svete pod názvom "THUNDEREGGS" - v preklade čosi ako hromové vajcia. Lenže tieto acháty zo sveta majú často pestré dúhové farby, acháty z Breziny a z Byšty majú vždy nádhernú nebovomodrú farbu. Práve to ich radí k zvláštnostiam medzi achátmi.

 

Všetky ukážky achátov z lokality Brezina a Byšta sú zo zbierok  autora.2. Lokalita BREHOV

Okr.Trebišov.Zemplínske vrchy
Pre acháty tejto lokality je typický nepravidelný tvar. Sú podobné achátom z Kuzmíc. Tieto acháty majú rôznu farbu, bielu, žltú, modrú a i. Zvonku majú tvar nepravidelných chalcedónových a kremenných  konkrécií, často sú tom len kremenné, alebo kryštálové konkrécie bez chalcedónu, alebo len s jemnou chalcedónovou vrstvičkou či už na povrchu alebo v strede.  Vzácne sa dajú nájsť acháty trojuholníkových tvarov, alebo acháty  s nádhernými modrými chalcedónmi . Zriedka sa dajú nájsť aj acháty s pestrejšími farbami, žltá, červená. Vonkajším výzorom pripomínajú okolité horniny. Úlomky sú roztrúsené po rozsiahlych poliach. V okolí sa vyskytujú aj iné minerály vzniknuté sopečnou činnosťou / jaspis, obsidián, krištáľ opál.../. Brehov patrí medzi novšie lokality. V okolí Brehova je veľká pravdepodobnosť výskytu nových nálezísk, no žily hlboko pod ornicou.V poslednej dobe je lokalita na povrchu už hodne prebratá a pekné nálezy sú naozaj vzácnosťou. Lokalita sa nachádza na súkromných pozemkoch.

V blízkosti sa nachádza činný kameňolom, kde však tento druh achátov po niekoľkých prieskumoch som nikde nenašiel. Avšak pekné jaspisy zeleno-červenej farby, niekedy s chalcedónovými pásikmi sa tam dajú nazbierať. Vzácne  som tam našiel opály a priesvitné hyality.

Trojuholníkové acháty z Brehova

Acháty z Brehova - geódy

 

Achát - Brehov

Achát- Brehov, Kryštál na povrchu a vo vnútri je chalcedón / rarita/

Chalcedóny z Brehova / vzácne, až 5cm hrubé platbe/

Jaspis - Brehov /lom/

Všetky ukážky achátov z lokality Brehov sú zo zbierok  autora.

 


 


3. Lokalita KUZMICE

Okr.Trebišov.
Acháty v Kuzmiciach sa zbierali na poliach, najlepšie hneď po orbe. Na povrchu je sa nachádzali  drobné úlomky, no už za väčšími kusmi treba zbierať hlbšie. Na lokalite sa robili ryhy pre geologický prieskum.  Acháty z tejto lokality majú nepravidelný tvar, zvonku drobnokryštalický, čo nie je všeobecne pre acháty charakteristické.

Najkrajší z Kuzmíc

Obsahujú kryštalickú výplň. Farba je biela, žltá, až svetlomodrá. Vzácne obsahujú dutiny. Niektoré majú trojuholníkový tvar. V okolí sa vzácne  vyskytujú  obsidiány. V poslednej dobe bolo  na lokalite  veľmi vzácne nájsť pekný kúsok.  Vzorky uverejnené v galérii sú staré viac než 10 rokov.

Acháty- Kuzmice, vzácne trojuholníkové tvary.

Achátové geódy - Kuzmice

Všetky ukážky achátov z lokality Kuzmice sú zo zbierok  autora.

 


 

4. Lokalita SLIVNÍK

Okres Trebišov.

Je to staronová  lokalita, ktorá sa už spomína v literatúre. V starých knihách sa spomína, ale pre zberateľskú verejnosť je zatiaľ neznáma. Nachádza sa hlboko v lesoch v okolí obce. Lokalitu som našiel pri turistickej prechádzke, podľa slov miestnych obyvateľov, čo tam nachádzali zvláštne kamienky. Bude podrobnejšie popísaná až po dôkladnejšom prieskume. Pochádzajú odtiaľ acháty nádhernej nebovo modrej farby, úlomky chalcedónov a krištalické drúzy.

Achát - Slivník, jeden z najkrajších z lokality

Farba chalcedónov veľmi pripomína tmavomodrú farbu vzoriek z afrických krajín. Žiaľ sú veľmi zriedkavé a acháty sa objavujú len náhodne. V zbierke mám len niekoľko kusov. Tvarom a farbou sa vyrovnajú achátom a chalcedónom z Malawi, alebo známym rumunským achátom z Trestie. Šperky vyrobené z úlomkov a z chalcedónových platničiek sú veľmi kvalitné jednak farbou, ako materiálom.

Modré acháty zo Slivníka

Všetky ukážky achátov z lokality Slivník sú zo zbierok  autora.


5. Lokalita Zemplín

Zemplín

Okr. Trebišov

Acháty sú roztrúsené na poliach po širokom  okolí Zemplína. Z okolia sú známejšie jaspisy, avšak sú často popretkávané chalcedónovými žilkami, čim vytvárajú zvláštnu štruktúru, ktoré sú popísané ako hradbové acháty. Ale tiež aj ako koralový achát.  Ako sprievodný minerál sa dá nájsť aj ametyst, obsidián a horský kryštál.

Typický achát zo Zemplína- hradbová štruktúra

Acháty sa v okolí vyskytujú na viacerých miestach, ale peknú vzorku možno nájsť iba za vhodných podmienok, na jar alebo na jeseň. Niektoré výskyty sú na súkromných pozemkoch. Veľmi zaujímavé boli nálezys peknými ametystovými žilkami, ktoré tiež vytvárajú spolu s tebkými chalcodónovými crstvami achátovú štruktúru.

Achát zo Zemplína tvorený z chalcedónu a ametystu

Achát - Zemplín, jeden z najkrajších z lokality, jediný nález takého typu za mnoho rokov.

Achát Zemplín - s kryštálom v strede

Detail achátu zo Zemplína v pórovitých horninách

Achát -Zemplín

Všetky ukážky achátov z lokality Zemplín sú zo zbierok  autora.

 


6. Lokalita Slanec

Slanec

Obec 13 km na JZ od Sečoviec, okr. Košice okolie.
Acháty sa tu nachádzajú v kameňolome na obidvoch poschodiach pri železničnej stanici Slanec, ktorý je ešte v prevádzke. Tvorí výplň v pyroxenickom andezite. Má svetlomodrú až bielu farbu. V niektorých prípadoch tvorí výplň dutín kalcit medovožltej farby.
Na tejto lokalite sa vyskytuje s ostatnými sprievodnými minerálmi.Acháty nie sú časté a nájdenie krajšieho kúsku dáva veľkú námahu. Do lomu možno vstúpiť len so súhlasom majiteľa.

Achát- Slanec, môj prvý  nájdený achát

Achát - Slanec, žilky achátov so žltým kalcitom

... detail žilky....

Achát - Slanec

Všetky ukážky achátov z lokality Slanec sú zo zbierok  autora.


7. Lokalita Kvetnica

Okr. Poprad.
V okolí Kvetnice sú dva lomy na kraji lesa. V obidvoch sa vyskytujú acháty červenej až ružovej farby, ktorá je v tejto lokalite pre tieto acháty charakteristická. Vytvárajú nepravidelný guľovitý tvar. Zvonku majú tmavozelenú až takmer čiernu farbu.
Hojne sa vyskytujú malé úlomky chalcedónov sýtočervenej farby, karneoly, ktoré tvoria okraje achátov. Žial pri banskej činnosti mnohé acháty popraskajú a ťažko sa brúsia. Málokedy sa dá objaviť achát s kvalitnou neporušenou štruktúrou.  Menší lom pri Poprade sa už podľa všetkého rekultivuje a ťažba tam je už dávnejšie ukončená. Druhý lom je činnú a vstup je možný len so súhlasom vedenia lomu. Materiál sa rozváža po širokom okolí, na výstavby ciest, autostrády.... Preto pekné vzorky z tohto lomu môžete nájsť aj posypoch lesných cestičiek vo Vysokých Tatrách  alebo na štrkoviskách pre výstavbu autostrády.

Achát - kvetnica

 

Acháty z lomu Kvetnica

Ukážky achátov z lokality Kvetnica sú zo zbierok  autora a zo zbierky Ľudovíta Dojčanského

 

 


 

8. Lokalita BANSKÉ

 

Banské,

okr. Vranov nad Topľou.

Vzorky minerálov  z tejto lokality nemôžeme radiť medzi acháty. Sú to limnokvarcity s veľmi peknou a zaujímavou štruktúrou.  Obvykle na vrchu sú hnedé, až tmavohnedé a vo vnútri sú buď svetlé, sivé až čierne, niekedy vytvárajúce kresby pripomínajúce acháty. Prvýkrát som ich uvidel v múzeu v Novej Pake medzi achátmi s popisom "Slovenské acháty", pričom skutočný achát zo Slovenska v tom čase som tam nevidel ani jeden.

Vzorky však ma veľmi zaujali a začal som ich zbierať. Po vybrúsení sú veľmi pekné a zaujímavé, preto tu vkladám niekoľko ukážok. Limnokvarcity sú roztrúsené po širokom okolí obce.

Limnokvarcity- Banské /kačička/

Limnokvarcit - Banské /Pacman/

Limnokvarcit - Banské /autíčko/

Limnokvarcit - Banské /typické vzorky z lokality/


Všetky vzorky  z lokality Banské sú zo zbierok  autora.

 


9. Ostatné lokality achátov na Slovensku

 

Lokality popísané v predchádzajúcom sú len tie najznámejšie, možno v budúcnosti sa tu objavia aj iné. Zberatelia na rôznych burzách občas majú ukážky achátov z iných lokalít, ktoré literatúra uvádza. Niektoré vzorky som videl v múzeách alebo na výstavkách minerálov.

Na Slovensku je ešte niekoľko lokalít v oblasti Nízkych Tatier - napr.v  Malužinej - sú veľmi podobné achátom z Kvetnice. Taktiež v oblasti Malých Karpát - Lošonec a Sološnica.

Ale stretol som sa aj s achátmi spod Poľany  z okolia Detvy a tiež mám v zbierke zvláštne ukážky z lokality  Sirník, kde žltozelené jaspisové minerály sú popretkávané chalcedónovými žilami. Taktiež ich môžeme nazvať achátmi. Nie je vylúčené, že pozorný zberateľ na týchto spomínaných lokalitách objaví nové, nádherné vzorky.  Okolie Poľany, Malé Karpaty, ale hlavne Slanské a Zemplínske vrchy môžu priniesť ešte mnoho prekvapení.

/ Možno niektoré výrazy v mojich popisoch  nie sú odborné, zbieram acháty  s nadšením a s láskou zberateľa, aj keď nie som profesionál, ani geológ. Zverejnenie tejto stránky je len snaha podeliť sa s mojimi skúsenosťami a s ukážkami vzoriek s inými zberateľmi, či už od nás alebo zo sveta. Verím,že poteším mnohých, ktorí podobne brázdia neznáme a neobjavené zákutia prírody a objavujú možno ešte neobjavené. Všetkým v tejto činnosti prajem odhodlanie a vytrvalosť. Presné popisy lokalít tu zámerne neuvádzam, k nim  zberateľ sa musí dopracovať sám. O lokalitách vediem presné záznamy so súradnicami z GPS prístrojov. Tieto informácie si však každý  zberateľ chráni a považuje to za cennejšie než samotnú zbierku.

Snáď ešte prosba, aby ste postupovali pri zbere s úctou k prírode a k okoliu, aby aj tí, čo prídu po vás, mohli mať šancu potešiť sa z nálezov./

Share