Lokality achátov na Slovensku - 9. Ostatné lokality

9. Ostatné lokality achátov na Slovensku

 

Lokality popísané v predchádzajúcom sú len tie najznámejšie, možno v budúcnosti sa tu objavia aj iné. Zberatelia na rôznych burzách občas majú ukážky achátov z iných lokalít, ktoré literatúra uvádza. Niektoré vzorky som videl v múzeách alebo na výstavkách minerálov.

Na Slovensku je ešte niekoľko lokalít v oblasti Nízkych Tatier - napr.v  Malužinej - sú veľmi podobné achátom z Kvetnice. Taktiež v oblasti Malých Karpát - Lošonec a Sološnica.

Ale stretol som sa aj s achátmi spod Poľany  z okolia Detvy a tiež mám v zbierke zvláštne ukážky z lokality  Sirník, kde žltozelené jaspisové minerály sú popretkávané chalcedónovými žilami. Taktiež ich môžeme nazvať achátmi. Nie je vylúčené, že pozorný zberateľ na týchto spomínaných lokalitách objaví nové, nádherné vzorky.  Okolie Poľany, Malé Karpaty, ale hlavne Slanské a Zemplínske vrchy môžu priniesť ešte mnoho prekvapení.

/ Možno niektoré výrazy v mojich popisoch  nie sú odborné, zbieram acháty  s nadšením a s láskou zberateľa, aj keď nie som profesionál, ani geológ. Zverejnenie tejto stránky je len snaha podeliť sa s mojimi skúsenosťami a s ukážkami vzoriek s inými zberateľmi, či už od nás alebo zo sveta. Verím,že poteším mnohých, ktorí podobne brázdia neznáme a neobjavené zákutia prírody a objavujú možno ešte neobjavené. Všetkým v tejto činnosti prajem odhodlanie a vytrvalosť. Presné popisy lokalít tu zámerne neuvádzam, k nim  zberateľ sa musí dopracovať sám. O lokalitách vediem presné záznamy so súradnicami z GPS prístrojov. Tieto informácie si však každý  zberateľ chráni a považuje to za cennejšie než samotnú zbierku.

Snáď ešte prosba, aby ste postupovali pri zbere s úctou k prírode a k okoliu, aby aj tí, čo prídu po vás, mohli mať šancu potešiť sa z nálezov./