Lokality achátov na Slovensku - 7. Lokalita Kvetnica

7. Lokalita Kvetnica

Okr. Poprad.
V okolí Kvetnice sú dva lomy na kraji lesa. V obidvoch sa vyskytujú acháty červenej až ružovej farby, ktorá je v tejto lokalite pre tieto acháty charakteristická. Vytvárajú nepravidelný guľovitý tvar. Zvonku majú tmavozelenú až takmer čiernu farbu.
Hojne sa vyskytujú malé úlomky chalcedónov sýtočervenej farby, karneoly, ktoré tvoria okraje achátov. Žial pri banskej činnosti mnohé acháty popraskajú a ťažko sa brúsia. Málokedy sa dá objaviť achát s kvalitnou neporušenou štruktúrou.  Menší lom pri Poprade sa už podľa všetkého rekultivuje a ťažba tam je už dávnejšie ukončená. Druhý lom je činnú a vstup je možný len so súhlasom vedenia lomu. Materiál sa rozváža po širokom okolí, na výstavby ciest, autostrády.... Preto pekné vzorky z tohto lomu môžete nájsť aj posypoch lesných cestičiek vo Vysokých Tatrách  alebo na štrkoviskách pre výstavbu autostrády.

Achát - kvetnica

 

Acháty z lomu Kvetnica

Ukážky achátov z lokality Kvetnica sú zo zbierok  autora a zo zbierky Ľudovíta Dojčanského