Lokality achátov na Slovensku - 6. Lokalita Slanec

6. Lokalita Slanec

Slanec

Obec 13 km na JZ od Sečoviec, okr. Košice okolie.
Acháty sa tu nachádzajú v kameňolome na obidvoch poschodiach pri železničnej stanici Slanec, ktorý je ešte v prevádzke. Tvorí výplň v pyroxenickom andezite. Má svetlomodrú až bielu farbu. V niektorých prípadoch tvorí výplň dutín kalcit medovožltej farby.
Na tejto lokalite sa vyskytuje s ostatnými sprievodnými minerálmi.Acháty nie sú časté a nájdenie krajšieho kúsku dáva veľkú námahu. Do lomu možno vstúpiť len so súhlasom majiteľa.

Achát- Slanec, môj prvý  nájdený achát

Achát - Slanec, žilky achátov so žltým kalcitom

... detail žilky....

Achát - Slanec

Všetky ukážky achátov z lokality Slanec sú zo zbierok  autora.