Lokality achátov na Slovensku - 5. Lokalita Zemplín

5. Lokalita Zemplín

Zemplín

Okr. Trebišov

Acháty sú roztrúsené na poliach po širokom  okolí Zemplína. Z okolia sú známejšie jaspisy, avšak sú často popretkávané chalcedónovými žilkami, čim vytvárajú zvláštnu štruktúru, ktoré sú popísané ako hradbové acháty. Ale tiež aj ako koralový achát.  Ako sprievodný minerál sa dá nájsť aj ametyst, obsidián a horský kryštál.

Typický achát zo Zemplína- hradbová štruktúra

Acháty sa v okolí vyskytujú na viacerých miestach, ale peknú vzorku možno nájsť iba za vhodných podmienok, na jar alebo na jeseň. Niektoré výskyty sú na súkromných pozemkoch. Veľmi zaujímavé boli nálezys peknými ametystovými žilkami, ktoré tiež vytvárajú spolu s tebkými chalcodónovými crstvami achátovú štruktúru.

Achát zo Zemplína tvorený z chalcedónu a ametystu

Achát - Zemplín, jeden z najkrajších z lokality, jediný nález takého typu za mnoho rokov.

Achát Zemplín - s kryštálom v strede

Detail achátu zo Zemplína v pórovitých horninách

Achát -Zemplín

Všetky ukážky achátov z lokality Zemplín sú zo zbierok  autora.