Lokality achátov na Slovensku - 2.Lokalita Brehov


2. Lokalita BREHOV

Okr.Trebišov.Zemplínske vrchy
Pre acháty tejto lokality je typický nepravidelný tvar. Sú podobné achátom z Kuzmíc. Tieto acháty majú rôznu farbu, bielu, žltú, modrú a i. Zvonku majú tvar nepravidelných chalcedónových a kremenných  konkrécií, často sú tom len kremenné, alebo kryštálové konkrécie bez chalcedónu, alebo len s jemnou chalcedónovou vrstvičkou či už na povrchu alebo v strede.  Vzácne sa dajú nájsť acháty trojuholníkových tvarov, alebo acháty  s nádhernými modrými chalcedónmi . Zriedka sa dajú nájsť aj acháty s pestrejšími farbami, žltá, červená. Vonkajším výzorom pripomínajú okolité horniny. Úlomky sú roztrúsené po rozsiahlych poliach. V okolí sa vyskytujú aj iné minerály vzniknuté sopečnou činnosťou / jaspis, obsidián, krištáľ opál.../. Brehov patrí medzi novšie lokality. V okolí Brehova je veľká pravdepodobnosť výskytu nových nálezísk, no žily hlboko pod ornicou.V poslednej dobe je lokalita na povrchu už hodne prebratá a pekné nálezy sú naozaj vzácnosťou. Lokalita sa nachádza na súkromných pozemkoch.

V blízkosti sa nachádza činný kameňolom, kde však tento druh achátov po niekoľkých prieskumoch som nikde nenašiel. Avšak pekné jaspisy zeleno-červenej farby, niekedy s chalcedónovými pásikmi sa tam dajú nazbierať. Vzácne  som tam našiel opály a priesvitné hyality.

Trojuholníkové acháty z Brehova

Acháty z Brehova - geódy

 

Achát - Brehov

Achát- Brehov, Kryštál na povrchu a vo vnútri je chalcedón / rarita/

Chalcedóny z Brehova / vzácne, až 5cm hrubé platbe/

Jaspis - Brehov /lom/

Všetky ukážky achátov z lokality Brehov sú zo zbierok  autora.