Lokality achátov na Slovensku

Acháty zo Slovenska

Literatúra, v ktorej sa hovorí o lokalitách achátov na Slovensku nie je veľmi bohatá.  Staršia literatúra, ktorá mi v začiatkoch hľadania pomohla uvádza len strohé poznámky, že v okolí niektorých dedín sa vyskytovali acháty. Z nich som aj ja čerpal počiatočné skúsenosti. Boli to najmä tieto publikácie:

  • Minerály Slovenska , Ivan Herčko/1984/
  • Atlas drahých kameňov,Vladimír Bouška, Jiři Kourimský/ 1979/
  • dve knižky od autorov Ľuboš Rejl a Rudolf Ďuďa - Drahé kameny a Minerály /1997

Neskôr sa na trhu medzi zberateľmi objavovali aj pomerne podrobnejšie popisy, ale tieto tu neuvádzam, Boli to rôzne brožurky s pomerne presnými popismi miest lokalít a ich geologických údajov. Články spracovával hlavne Dr. Rudolf Ďuďa.

Na týchto stránkach nechcem uvádzať podrobnosti o lokalitách, zberatelia vedia prečo. Videl som mnohé lokality zdevastované a  zničené. Nie každý zberateľ pristupuje ku zberu v súlade s ochranou prírody a preto nechcem  uvádzať presné údaje. Tieto cenné skúsenosti samozrejme archivujem a spracovávam, v poslednej dobe aj s presnými údajmi získanými GPS navigáciou o presných miestach výskytov minerálov. Verím že v blízkej budúcnosti  sa mi podarí zrealizovať menšiu výstavku sprístupnenú aj pre verejnosť.

Dovtedy sa s najkrajšími kúskami nájdenými v našej prírode sa podelím s návštevníkmi tejto stránky  v časti   Fotogaléria.